Stallenbouw

Een bekend gezicht in stallenbouw

Naast het bouwen van mestkelders houdt Niehof zich bezig met het bouwen van stallen voor melkvee, varkens, vleesvee en pluimvee, de vloer-inrichting, de erfbestrating rond de boerderij en de renovatie van stallen. Ook bouwt het bedrijf opslag-bewaarplaatsen

Het klinkt misschien raar, maar hoe meer agrariers er mee stoppen, hoe meer werk er juist voor ons is. De agrariers die overblijven krijgen namelijk steeds meer grond en door die schaalvergroting moeten de boerderijen aangepast worden. Ook de verplaatsing van boerderijen vanwege het oprukken van de steden en het toenemende belang van de natuurontwikkeling spelen een rol’, aldus directeur J.B. Niehof van aannemersbedrijf Niehof b.v. in Lattrop.

Het bedrijf heeft in de loop der jaren een grote bekendheid opgebouwd in de agrarische sector en is inmiddels specialist in het bouwen van boerderijen (woonhuis plus stallen) en betonkelders voor de mestopslag. De bouw van betonkelders voor de agrarische sector is een activiteit die vooral sinds het eind van de jaren tachtig een hoge vlucht heeft genomen. Het gaat hier overigens wel om kelders van 2,5 meter diep met een omvang van ongeveer een half voetbalveld. Niehof: ‘Door de nieuwe mestwetgeving moest de mest langer opgeslagen worden omdat de mest slechts in bepaalde perioden mocht worden uitgereden. Hierdoor hadden de boeren een veel grotere opslagcapaciteit nodig. Wij konden als bedrijf op die groeiende markt een stevige positie veroveren omdat veel bouwbedrijven dit specialisme niet in huis hadden.

Er zijn dagen dat we 600 m3 beton per dag storten voor een keldervloer.

Daarnaast maken we gebruik van een systembekisting waarbij we de bekisting opzetten, beton storten en vervolgens dit proces elke dag herhalen. Het voordeel is dat je minder systeembekisting nodig hebt en sneller kunt werken. Vroeger werden de wanden nog gewoon gemetseld en dat duurde natuurlijk veel langer. Het kan nu ook allemaal veel sneller omdat je gebruik kunt maken van hoogwaardige betonsoorten.

Naast het bouwen van mestkelders houdt Niehof zich ook bezig met het bouwen van stallen voor varkens, vleesvee en pluimvee. Ook de vloerinrichting, ventilatieinrichting, de erfbestrating rond de boerderijen en de stalinrichting van de stallen kan tot het takenpakket van Niehof behoren. Ook bouwt Niehof hoogwaardige opslagbewaarplaatsen voor aardappels. Om te voorkomen dat deze gaan rotten is een speciaal ventilatiesysteem ontwikkeld waardoor de aardappels mooi droog blijven.

 

Projecten